(PART 2) Debat: Els centres d’atenció com a espais de suport i socialització per familiars