Noticias


Consens en la jornada de SARquavitae en la necessitat de coordinar els serveis sociosanitaris per una millor qualitat assistencial al domicili

– Més del 25% de les llars de Barcelona estan formades per persones grans que viuen soles o en parella

– La jornada ha posat èmfasi en la Ètica en l’atenció professional de les persones a les seves llars.

Els darrers anys s’han caracteritzat per un envelliment progressiu de la població derivat de l’augment de l’esperança de vida. Una conseqüència d’aquest envelliment és l’ increment constant de les llars unipersonals i un canvi social a l’hora de viure la vellesa, on les persones grans anhelen romandre al domicili el major temps possible. Aquest nou marc sociodemogràfic, demanda una millor coordinació entre els serveis sociosanitaris, públics i privats, per donar respostes de qualitat a les necessitats de les persones grans basades en la ètica professional. Aquesta ha estat la conclusió principal de la jornada SARquavitae celebrada aquest matí a La Pedrera sota el títol «La qualitat i l’ètica en la intervenció domiciliària». L’acte ha comptat amb la participació de professionals tant de l’àmbit públic com privat entre els que havia representants de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.

El canvi sociodemogràfic experimentat els darrers anys a Barcelona és clar: un 13% de les persones viuen soles. D’aquest 13%, al 2011, un 43% eren persones majors de 65 anys. Pràcticament, el 27% de les llars de Barcelona estan formades per persones grans que viuen soles o en parella. Segons l’Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona, en quatre anys s’ha duplicat el nombre de llars ateses pels serveis públics, passant de 7.300 al 2007 a 16.500 al 2011, i un 84% d’aquestes llars són de gent gran. Segons paraules de Jorge Guarner, Conseller Delegat – Director General de SARquavitae, «aquesta realitat fa palesa la importància de l’atenció integral i integrada des del punt de vista social i sanitari: una exigència ineludible pels propers anys». En aquesta línia, Guarner ha exposat que «en moments de crisi econòmica i de valors, cal fer una reflexió per centrar el model sociosanitari, pensar a llarg termini i apostar per l’aplicació dels principis ètics en la pràctica professional».

«Qualsevol intervenció que fem a nivell social, ha d’anar acompanyada de la gestió ètica». Així de contundent ha començat el seu discurs Mònica Ribas, Sotsdirectora General d’Atenció a les Persones i Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Ribas ha assegurat que «cal coordinació en la xarxa de serveis socials i formar a tots els professionals per poder actuar evitant duplicitats i invasions innecessàries al domicili». Des de la Generalitat de Catalunya s’ha constatat, ha explicat Ribas, que «les persones, cada cop més, volen envellir al domicili, i hem de tenir serveis, de màxima qualitat, coordinats, per poder donar resposta a aquest dret de la persona».

La Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Àngels Canals, ha afegit que «l’atenció domiciliària és una prioritat per a nosaltres, i per això no tenim llistes d’espera per aquest servei». Des de l’Ajuntament, ha afegit, «hem d’adaptar els serveis socials bàsics a les noves situacions, marcades per l’increment de les dificultats en els temps actuals, que fan aflorar més la vulnerabilitat de les persones».

La Directora de l’Àrea d’Impuls social de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Marta Torras, ha corroborat la necessitat de trobar un model que permeti integrar l’esforç públic i el privat perquè «han incrementat les necessitats de les persones, i els recursos han disminuït.»

Durant la jornada, que ha comptat amb una gran afluència de públic, s’ha dut a terme una taula d’experiències basada en diferents projectes de dinamització de l’ intervenció domiciliària orientades a la coordinació, a la diversitat o a la formació. A més, el Dr. Francesc Torralba, president del Comitè d’Ètica Assistencial SARquavitae, ha fet una ponència magistral sobre l’ètica en la intervenció a domicili.

SARquavitae treballa des de fa anys en la promoció i la formació en l’àmbit de l’ètica assistencial. La companyia va ser pionera en la creació d’un Comitè d’Ètica Assistencial al 2005, acreditat en l’àmbit sociosanitari. Aquest comitè està format per un grup multidisciplinari d’experts que ofereix assessorament i consell als professionals de la companyia davant els dilemes ètics que puguin sorgir en la seva pràctica diària, amb la finalitat d’ajudar-los en la presa de decisions.