Noticias


SARquavitae i el Col·legi d’Economistes de Catalunya signen un conveni de col·laboració

SARquavitae i el Col·legi d’Economistes de Catalunya han signat un conveni de col•laboració que contempla avantatges en l’accés als serveis sociosanitaris pels membres del col•lectiu d’economistes; així com pels seus familiars directes. Per la seva banda, el Col•legi d’Economistes farà difusió entre la seva xarxa dels serveis de SARquavitae i de l’existència del esmentat acord.

Maurici Olivé, Gerent del Col•legi d’Economistes de Catalunya, i Laura Domingo, Directora Territorial de SARquavitae, han signat l’acord que estarà en vigor durant un any, encara que ambdues entitats han expressat la seva intenció d’iniciar una col•laboració estratègica a llarg termini per dur a terme diferents projectes.

SARquavitae és una companyia que ofereix un model d’atenció sociosanitària innovador, basat en tres eixos d’actuació: tracte humà i familiar, especialització i enfocament de confort. En qualitat de plataforma integral de serveis, SARquavitae ofereix a tot el territori espanyol serveis complementaris que abasteixen tot els nivells de dependència, generant un contínuum assistencial. La seva activitat va des de l’assistència residencial -ja sigui puntual o permanent – fins als serveis a domicili o la teleassistència, partint sempre de la base de l’especialització professional.

SARquavitae compta a Catalunya amb 10 centres residencials, un centre d’atenció a la discapacitat i un complex d’habitatges amb serveis ADOREA. En total, SARquavitae ofereix a la comunitat catalana 1.758 places residencials, sociosanitàries i de centres i hospitals de dia i compta amb una plantilla de 1.235 treballadors. Així mateix, també ofereix serveis de teleassistència a 1.356 usuaris.