Multimedia

«Textures, colors i sabors amb salut, Alimentació i nutrició dels majors» – Inauguració

Jornada SARquavitae: 1/12/15

Molts dels problemes de salut que pateixen els majors es
podrien pal·liar o millorar amb bons hàbits alimentaris i
millores en la nutrició.

Amb la celebració d’aquesta jornada, SARquavitae pretén
posar l’accent en la necessitat d’unes bones pautes
d’alimentació en la gent gran per aconseguir millorar així la
seva salut i propiciar una major qualitat de vida.

A més, la jornada de marcat caràcter pràctic, incidirà en el gust,
la textura, el color i la presentació dels aliments, aspectes que
beneficien, igualment, en l’experiència nutricional.

Inauguren:

Sra. Margalida Puigserver, Consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Sra. Mercé Borrás, Regidora de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma.

Sra. Lourdes Amer, Directora Territorial de Zona Balears de SARquavitae

Sr. Javier Jiménez, Director de la Fundació SARquavitae