Multimedia

Jornada Palma 15/03/18: Innovant en la provisió de serveis de dependència 2/3

Innovant en la provisió de serveis de dependència

• Presenta: Sr. Gregori Molina, Director Tècnic Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Programa SAID de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

Sra. Mª Ángeles Fernández Valiente. Cap de Servei de Gent Gran de l’IMAS

• Sra. Mª Ángeles Pérez Albertí. Coordinadora del servei de Gent Gran de l’IMAS Programa Junts arribem més lluny del Govern Balear.

• Sra. Sandra Vives. Directora Servei d’Atenció Domiciliària DomusVi a Palma i Eivissa

• Sra. Sara Tortajada. Coordinadora del Servei d’Atenció Domiciliària DomusVi a Eivissa