Multimedia

Conferència magistral: Atenció Espiritual i Religiosa al final de la vida

Sr. Francesc Torralba,
President del Comitè d’Ètica Assistencial SARquavitae i Director
de la Càtedra Éthos de la Universitat Ramon Llull.

Presentació: Dra. Fini Pérez
Directora dels centres sociosanitaris de Lleida SARquavitae
Jaume Nadal Meroles i SARquavitae Terraferma.