Jornadas y eventos

Descargar Programa

L’atenció centrada en la persona


12 enero, 2012 - 9:00 - 14:00

En el context de crisi econòmica i social en què ens trobem, l’atenció
sociosanitaria es troba en un procés de canvi necessari per a la seva
correcta evolució cap a la millora de la qualitat. Fruit d’aquest canvi, la
persona es converteix en l’eix central de l’atenció; participant del
processos de comunicació i informació, i assumint un paper clau en la
pressa de decisions vinculades a la seva salut i a la seva situació social.
Es per aquesta raó, que des de SARquavitae volem obrir aquest espai
de diàleg entre tots els professionals del sector per tal de reflexionar
sobre les implicacions d’aquest canvi en l’atenció gerontològica i les
necessitats d’adaptació del serveis que es presten, avui dia, a les persones
dependents.