Jornadas y eventos

Descargar Programa

Jornada SARquavitae Barcelona 2013 «Models innovadors en l’atenció a malalties cròniques avançades»


10 enero, 2013 - 9:00 - 14:00

En un moment de transformació del sistema sanitari i tenint en compte els reptes financers actuals, es fa necessari revisar els models assistencials per assolir una millora en l’atenció als malalts, especialment als crònics complexos. La present jornada posa el focus en el paper que juguen l’atenció primària i l’especialitzada en l’abordatge del malalt crònic complex, analitzant també la necessària aportació al sistema d’altres nivells assistencials com els centres residencials.

Els experts que participen en aquesta sessió són de reconegut prestigi i tenen una àmplia experiència en l’atenció a la cronicitat. Confiem que les seves reflexions resultin útils per a seguir avançant en la millora de l’atenció, de l’eficiència i de la sostenibilitat futura dels sistemes sanitaris i socials.