Unitat especialitzada en Salut Mental

Contacti amb nosaltres

jvelasco@domusvi.es - cat@domusvi.es -
 

DomusVi ofereix atenció a les persones amb malalties mentals des d’un enfocament integratiu i multidisciplinari.

Els nostres professionals actuen amb la base de cinc principis: inclusió, individualització, professionalització, participació i estabilització.

Aquests principis estan dirigits a millorar i promocionar l’autonomia de la persona i a facilitar la seva inclusió social. Per a això treballem des de tres dimensions:

1. Participació activa de totes les persones implicades: malalts, familiars i professionals. Integració comunitària.

2. Intervenció professional que es consideri a la persona amb trastorn mental com a protagonista del seu projecte vital.

3. Intervenció global, que parteix de la concepció de la persona com un tot, des d’una perspectiva “biopsicosocial”. Volem atendre a totes les necessitats de la persona com a tal, no centrant-nos solament en la seva patologia.

L’objectiu final és proporcionar un servei de qualitat en el qual la persona és el centre d’atenció, enfortint els seus recursos individuals i afavorint la seva connexió amb l’entorn en la mesura que sigui possible. En el cas de les persones amb malalties mentals, el benestar passa per un control dels símptomes i una estructuració dels seus hàbits vitals de manera que li permetin mantenir una situació vital estable.


Com treballem?

Els punts clau d’atenció a les persones amb malaltia mental als centres DomusVi són:

Millorar la qualitat de vida del resident, mantenint les capacitats residuals relacionades amb activitats bàsiques de la vida diària.

Millorar el rendiment cognitiu i funcional.

Prevenir o tractar els trastorns psicològics i de comportament.

Seguir i avaluar les capacitats cognitives del resident.

Fomentar la participació en activitats d’estimulació cognitiva i funcionals per actuar sobre el sedentarisme.