Unitat especialitzada en Discapacitat Intel·lectual i Física

Contacti amb nosaltres

jvelasco@domusvi.es - cat@domusvi.es -
 

L’atenció a les persones amb discapacitat que es proposa des de DomusVi es basa en quatre pilars educatius fonamentals: la integració com a procés mitjançant el qual l’individu s’adapta a les normes de grup i s’insereix harmònicament en ell, la normalització de les seves conductes i el seu projecte vital, la personalització de l’atenció i la participació i inclusió en l’entorn, tant familiar com comunitari.

L’esforç es focalitza en la persona duent a terme un abordatge integral en el qual cada àrea planifica els suports necessaris per a la consecució de l’objectiu comú realitzant-se activitats coordinades, programes individualitzats i específics.

Discapacitat física: DomusVi gestiona centres d’atenció a la discapacitat física destinats a proporcionar una Atenció Integral a persones amb discapacitat greument afectades, desenvolupant programes personalitzats que garanteixin la integració socio-comunitària, tant fixes com temporals per cobrir necessitats puntuals: respir familiar, descans del cuidador principal, etc.

Discapacitat intel·lectual: L’objectiu últim del model DomusVi és proporcionar-los les màximes oportunitats de desenvolupament personal i qualitat de vida incrementant la seva pròpia autoestima i facilitant la integració i normalització de la persona en el seu entorn mitjançant sistemes de suport individualitzat. Es potencien aspectes com: l’autonomia en la presa de decisions, capacitat, ambient normalitzat, conducta adaptativa i finalment, però no menys important, status i igualtat entre les persones.

 


Com treballem?

Discapacitat física:
• Atenció mèdic-sanitària
• Tractaments de fisioteràpia
• Tractaments de logopèdia
• Tractaments de teràpia ocupacional
• Atenció psicològica
• Atenció social
• Tallers ocupacionals
• Adaptació d’ajudes tècniques
• Activitats culturals, i activitats d’oci i lleure
Discapacitat intel·lectual:
• Atenció mèdic-sanitària
• Manteniment d’activitats de la vida diària
• Desenvolupament d’habilitat adaptatives: llenguatge, autocures, etc.
• Reconducció de conductes desajustades
• Atenció psicològica
• Atenció social
• Tallers ocupacionals
• Activitats culturals, i activitats d’oci i lleureBusca les nostres residències i centres sociosanitaris amb Unitat Especialitzada en Discapacitat Física i Intel·lectual