Noticias


SARquavitae destaca la importància de la integració en l’atenció social i sanitària

La integració en l’atenció per part de tots els agents implicats en l’assistència sanitària i social de les persones en situació de dependència es bàsica per obtenir un servei complert i de qualitat. Aquestes han estat les conclusions de la Jornada organitzada per SARquavitae en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el lema: “Experiències de treball integrat: lideratge i objectius comuns”.

El Dr. Nick Goodwin, Homenot Internacional  Premis per la qualitat en sanitat 2016 i CEO de la Fundació Internacional de l’Atenció Integrada, ha explicat als assistents el model de treball desenvolupat per la seva organització que ajuda a la implementació del pla per una atenció integrada, garantint la millora del servei.

“Encara queda molt per fer en l’àmbit de l’atenció integrada, però en els darrers anys han estat molts els avenços que demostren l’èxit aquest sistema”, afirma el Dr. Goodwin. El professor va defensar el beneficis del sistema coordinat i va assenyalar que “la descoordinació genera més costos en la atenció assistencial i la coordinació incrementa la qualitat assistencial i per tant el benestar de les persones ateses”

L’atenció integrada suposa la implicació de tots els agent involucrat en el servei, així com la implementació d’eines efectives com la Història Social Única, un instrument de treball que des de la seva creació ha permès realitzar un seguiment personalitzat de cada pacient gràcies la integració de tots els agents implicats. El Dr. Goodwin ha fet especial èmfasi en la importància de la unió dels equips de treball. “La comunicació entre els centres, els professionals, la organització, el Sistema Sanitari i la normativa vigent, son les eines fonamentals que ens ajudaran a treballar seguint un model d’atenció integrada”.

Durant la Jornada s’han exposat també diferents experiències pilots d’atenció integrades com la de la comarca de l’Alt Urgell, la de la Història Clínica compartida d’algunes zones de Barcelona, la del Parc Sanitari de Salut Mental de Sant Joan de Déu de Sant Boi o la de malalts complexes de Galicia i el País Basc. En tots ells s’ha destacat la necessitat d’una coordinació en els sistemes d’informació, així com en els models de gestió territorials.

José Luis Roselló, Director General de SARquavitae, ha destacat que “en la societat actual és imprescindible destinar una atenció especial a la dependència. Ja s’estan portant a terme mesures que segueixen el camí adequat cap a la integració, però és necessari que es reorganitzin els recursos per aconseguir un model d’integració complert. A més, no podem oblidar la col·laboració publico-privada, fonamental si volem garantir la millor qualitat en l’atenció i la cura de les persones dependents”