Noticias


El Consell Comarcal del Segrià confia a SARquavitae el seu Servei de Teleassistència Domiciliària

El Consell Comarcal del Segrià (Lleida) ha adjudicat a SARquavitae el Servei de Teleassistència Domiciliarà dels 37 municipis atesos per els Serveis Social del Consell Comarcal durant un any i per un valor estimat de 20.000€

Gràcies a l’adjudicació, unes 100 persones es podran beneficiar d’aquest servei preventiu i d’atenció immediata i permanent les 24 hores i 365 dies de l’any i que permet mobilitzar els recursos necessaris per resoldre situacions d’emergència o necessitat en persones grans o amb discapacitat. El servei fa possible que els usuaris puguin continuar en els seus domicilis habituals gràcies a la seguretat i assistència immediata en situacions d’emergència i millorar, així la seva qualitat de vida.

A més, el servei inclourà campanyes específiques d’actuació estacional, així com protocols especial per treballar per el respecte dels drets de les persones grans i la prevenció de situacions de maltractament o vulnerabilitat. Així, SARquavitae oferirà una jornada tècnica anual per els professionals dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià en la que s’abordarà la ètica professional en les intervencions domiciliàries.

SARquavitae compta a Catalunya amb 10 centres residencials, un centre d’atenció a la discapacitat, 5 centres de dia i una unitat d’habitatges amb serveis. En total, SARquavitae ofereix a la comunitat catalana 1.758 places residencials, sociosanitàries i de centres i hospitals de dia i compta amb una plantilla de 1.235 treballadors. Ofereix, també serveis de teleassistència a 1.356 usuaris.