Coneixement

La Fundació DomusVi, promou i difon estudis i projectes sociosanitaris amb universitats i entitats de recerca dels sectors d'activitat de l'empresa.

Organitza Jornades tècniques per a professionals de les àrees sanitària i social. Recull, difon i comparteix les millors pràctiques en l'atenció a les persones, per ajudar els professionals en la seva pràctica diària.