Acció Social

La Fundació DomusVi és el motor que impulsa l'RSE de l'empresa. És l'expressió de les emocions de l'empresa.

Desenvolupa projectes i campanyes solidàries pròpies, o en col·laboració amb altres fundacions o entitats, responent a les necessitats de les persones i col·lectius més fràgils i necessitats de la societat. Impulsa el voluntariat corporatiu.