Traumatismes


Què són els traumatismes?

Un traumatisme és una lesió produïda quan l’organisme està sotmès a qualsevol tipus d’energia per sobre de la seva capacitat de resistència. El traumatisme implica un dany físic que, en certs casos, pot derivar en complicacions secundàries. Quan s’aplica una força directa o indirecta en l’esquelet es pot produir una lesió en el sistema muscular o en el ósteoarticular.

Els traumatismes en les extremitats no solen ser la causa d’un risc de mort, encara que si no se segueix el tractament adequat, és possible que les seqüeles incloguin algun tipus de discapacitat de diversa importància.

A la majoria dels casos és necessària una intervenció quirúrgica de major o menor magnitud per reparar els danys ocasionats, i gairebé en tots els casos és necessari un procés de rehabilitació física que en algunes ocasions s’inicia al mateix hospital, però després ha de continuar-se o bé al domicili o en centres especialitzats. Un bon procés de rehabilitació és extremadament important per reduir el risc de complicacions i la possibilitat de necessitar un nou ingrés hospitalari.

DomusVi disposa d’unitats especialitzades en recuperació i rehabilitació tant a domicili com en centres específics (residències) atesos per fisioterapeutes i rehabilitadors. En elles, no solament es treballa per millorar la situació de l’articulació, sinó també per accelerar la recuperació funcional de la persona en la seva activitat diària. Per a això, es realitza una valoració inicial per definir les necessitats i dissenyar un pla d’intervenció consensuat entre els diferents professionals socials i sanitaris implicats i el propi pacient. El treball es realitza de forma individual, potenciant al màxim l’autonomia de la persona.


Unitats especialitzades en Convalescència i Rehabilitació

DomusVi disposa d’Unitats especialitzades de Convalescència i Rehabilitació en les seves residències per atendre als diferents tipus de traumatismes.

També ofereix atenció a persones que han patit traumatismes a través del seu servei de Teleassistència i els Centres de Nit.


Busca les nostres residències i serveis especialitzats en Convalescència i Rehabilitació

Contacti amb nosaltres