Parkinson


Què és la Malaltia de Parkinson?

La Malaltia de Parkinson és una malaltia del sistema nerviós central (cervell) que afecta a les àrees encarregades de coordinar l’activitat, el to muscular i els moviments. És una malaltia crònica neurodegenerativa de progressió lenta.

Els símptomes de la malaltia de Parkinson apareixen quan ja hi ha una important pèrdua d’aquestes neurones: tremolor en repòs, rigidesa o augment creixent de to muscular i inestabilitat postural. Pot anar acompanyada també d’una debilitació del to de veu, inexpresividad progressiva, disminució de l’olfacte, entre d’altres.

Afecta per igual a homes i dones però és més freqüent en les persones grans, especialment entre els 40 i els 70 anys. L’esperança de vida és semblant a la de la resta de la població, però la seva qualitat de vida es veu afectada. Existeixen tractaments farmacològics i quirúrgics per alleujar els símptomes, però no garanteixen ni eviten la seva progressió.

DomusVi posa a la disposició dels pacients afectats per Parkinson un important conjunt de recursos per pal·liar les seqüeles de la malaltia. Des d’atenció domiciliària o telefònica fins a atenció en centres de dia o residencials. En tots els casos, DomusVi disposa de psicòlegs, infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges, logopedes i treballadors socials per resoldre els problemes d’aquests pacients.

Per a això, posa en marxa un elaborat protocol d’avaluació inicial tant mèdic com psicològic i social/familiar per adaptar els recursos a les necessitats del pacient i es va adaptant a la seva situació en funció de l’evolució de la malaltia, tractant sempre de mantenir i millorar la seva autonomia.


L'atenció del Parkinson a DomusVi

DomusVi ofereix diferents serveis amb la finalitat de donar una atenció adequada a les persones amb Parkinson: Atenció gerontológica especialitzada en Parkinson, Convalescència i Rehabilitació, Atenció diürna, Centres de nit, Teleassistència

 


Busca les nostres residències i serveis amb atenció al Parkinson

Contacti amb nosaltres