ICTUS


Què és l'ictus?

L’ictus també és conegut com a embòlia o accident cervellvascular (ACV) i és equivalent a l’infart de cor en el cervell. No se saben les causes i es produeix de forma imprevista.

L’ictus és més comú en persones grans, però està augmentant la incidència en adults joves, segurament a causa d’hàbits de vida poc saludables.

Quan es produeix l’ictus, el dany cerebral pot ser irreparable i deixar seqüeles importants que afectaran a la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.

Després d’un ictus ha d’iniciar-se la rehabilitació tan aviat com l’estat físic ho permeti. La rehabilitació té resultats molt bons, sobretot en els pacients joves. La gimnàstica terapèutica i l’entrenament muscular són vitals en casos d’afectació motora o d’equilibri; mentre que els pacients amb trastorns del parla poden aprendre a parlar de nou amb l’assistència d’un logopeda.

DomusVi posa a disposició dels pacients que han patit ictus teràpies especialment pensades per a ells que inclouen la intervenció de fisioterapeutes, logopedes, metges, psicòlegs, terapeutes ocupacionals o treballadors socials amb la finalitat de reduir al màxim les seqüeles i buscar una bona recuperació, per tal d’ajudar al pacient a tornar-se a adaptar a la seva vida diària en funció del seu propi l’estat. Per aquest motiu, es posa en marxa un elaborat protocol que s’inicia amb una avaluació inicial, tant mèdica com a social i familiar, per posar a la seva disposició totes les eines necessàries per agilitar la seva recuperació.


Atenció de l'Ictus a DomusVi

DomusVi disposa d’Unitat de Convalescència i Rehabilitació per a l’atenció de les persones que han patit un Ictus.

Altres serveis DomusVi que li poden interessar: Atenció diürna, Centre de nit, Teleassistència


Busca les nostres residències i serveis amb atenció a l'Ictus

Contacti amb nosaltres