Esclerosi Múltiple


Què és l'Esclerosi Múltiple?

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia autoinmune que afecta al sistema neurològic central (cervell i medul·la espinal) i que se sol presentar en adults joves. Les fibres nervioses del sistema neurològic central estan embolicades per un material compost per proteïnes i greixos anomenat mielina que facilita la conducció dels impulsos elèctrics entre les fibres nervioses i les protegeix. En l’EM, el nostre sistema immunològic ataca la mielina deixant cicatrius, anomedades plaques de desmielinització. Si la mielina es destrueix o es lesiona, l’habilitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics des del i fins al cervell s’interromp.

Els símptomes varien d’una persona a una altra i poden durar dies o mesos. Els símptomes més freqüents són: fatiga, trastorns visuals, problemes d’equilibri i coordinació, espasticitat, alteracions de sensibilitat, trastorns de la parla, problemes de bufeta o intestinals, problemes de sexualitat i intimitat, trastorns cognitius i emocionals.

L’evolució de la malaltia varia molt segons cada persona. En alguns casos, permet realitzar una vida pràcticament normal, però en d’altres, la qualitat de vida pot veure’s seriosament condicionada. Encara que ara com ara l’EM no té cura, no significa que no tingui tractament, tant farmacològic com humà.

DomusVi posa a disposició dels pacients amb Esclerosi Múltiple avançada centres i residències especialment pensats per a ells amb treballadors socials, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, auxiliars de clínica, infermers, terapeutes ocupacionals, logopedes, metges, etc. que ajuden als pacients a mantenir i millorar les seves condicions físiques i a adaptar-se a la vida diària.


L'atenció de l'Esclerosi Múltiple a DomusVi

DomusVi ofereix diferents serveis per a l’atenció de persones amb Esclerosi Múltiple: Discapacitat física i psíquicaTeleassistència,  ConvalescènciaAtenció diürna i Centres de nit


Busca les nostres residències i serveis amb atenció a l'Esclerosi Múltiple

Contacti amb nosaltres