Discapacitat intel·lectual i física


Què és la discapacitat intel·lectual i física?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la discapacitat és un “terme genèric que inclou dèficit, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació. Indica els aspectes negatius entre un individu (amb una condició de salut) i els seus factors contextuals (factors ambientals i personals)”.

A Espanya hi ha 3,85 milions de persones amb discapacitat, la qual cosa representa un 9% de la població, dels quals un 58,8% són dones. Les causes més comunes de discapacitat són ostearticulars (39,3%), auditives (23,8%), visuals (21%) i mentals (19%).

Depenent de les seqüeles que pateixi la persona, existeixen diversos tipus discapacitat, els més importants són la discapacitat intel·lectual, la física i la sensorial.

Discapacitat física:

És aquella discapacitat relacionada amb el cos i els òrgans en general. Inclou els originats en el sistema multiesquelètic, immunitari i nerviós, aparells respiratori, digestiu i urogenital, sistemes cardiovasculars i endocrins, pell i neoplàsies.
Si afecta a la vista, la gola, l’oïda i les estructures relacionades amb el llenguatge, parlem de discapacitat sensorial.

Les causes són diverses: factors congènits, hereditaris, cromosòmics, per problemes durant la gestació o en el moment del naixement, per accidents o malalties degeneratives, neuromusculars, infeccioses o metabòliques, entre d’altres.

Discapacitat intel·lectual o mental:

Segons la American Association on Mental Retardation (AAMR), la discapacitat intel·lectual és aquella “discapacitat caracteritzada per limitacions significatives en el funcionament intel·lectual i en la conducta adaptativa que es manifesta en habilitats conceptuals, socials i pràctiques”.

Perquè es consideri discapacitat intel·lectual, ha d’haver-se originat abans dels 18 anys, encara que majoritàriament es produeix abans del naixement, sigui perquè la seva causa és genètica o per problemes al moment del naixement. En nens majors es deu a lesions greus en el cap, accidents cervell-vasculars o infeccions.

La discapacitat intel·lectual s’avalua i diagnostica en funció de:

Funcionament intel·lectual, entenent com a intel·ligència la capacitat mental general. Presenten dificultat a l’hora de comprendre idees complexes o de raonar i tenen un aprenentatge lent.
Funcionament de conducta adaptativa, que són el conjunt d’habilitats per desembolicar-se en la vida diària.

En tots dos casos, les persones amb discapacitat poden requerir d’ajuda i atenció en funció de la gravetat de la seva situació. Per a tots ells, DomusVi disposa de diferents serveis especialment pensats per a ells: ajuda a domicili, assistència mèdica i d’infermeria a domicili, teleassistència, centres de convalescència i rehabilitació, centres de dia, pisos tutelats i residències especialitzades en atenció a la discapacitat.

DomusVi s’ha especialitzat en l’atenció de persones amb discapacitat tant física com psíquica i col·labora amb diferents administracions per oferir-los atenció a través de les seves residències, centres de dia i pisos tutelats.


Unitats especialitzades en l'atenció de la discapacitat intel·lectual i física

DomusVi disposa d’unitats especialitzades en l’atenció a la discapacitat física i psíquica.

Altres serveis DomusVi que li poden interessar: Convalescència i rehabilitació, Teleassistència i Ajuda a domicili.


Busca les nostres residències i centres especialitzats en Discapacitat Intel·lectual i Física

Contacti amb nosaltres