DomusVi Healthcare serveis per
institucions públiques

DomusVi Healthcare també posa a disposició de les administracions públiques la seva oferta de serveis per oferir als ciutadans una atenció sanitària a domicili, de qualitat.


Medicina i infermeria a domicili

Oferim cobertura a les necesitats sanitàries urgents o de seguiment on la persona ho sol·liciti, tant de medicina com d’infermeria. Aportem el material fungible necessari per a la pràctica assistencial i administrem medicació d’urgències en cas de necessitat.

Visites d’Urgència

· Medicina General
· Medicina infantil
· Infermeria

Visites de Seguiment

· Medicina General
· Infermería
· Fisioteràpia

· Història clínica en suport digital
· Control i informes de freqüentació i qualitat assistencial
· Indicadors de qualitat

· Correcta gestió d’expectatives de l’usuari
· Visites realitzades en el 98% en menys de 2h


Atenció a pacients crònics i paliatius

DomusVi Healthcare ofereix atenció sanitària especialitzada per a pacients crònics:

· Pacient crònic simple: diagnosticat d’una malaltia crònica o que pren mediació almenys 3 mesos consecutius en un any

· Pacient crònic complex: amb més de 3 patologies cròniques associades que realitza més de dos ingressos hospitalaris en un any

· Pacient crònic avançat: amb una esperança de vida limitada. Més informació

Com funciona el programa d’atenció al pacient crònic en domicili?

El programa d’atenció al pacient crònic a domicili es caracteritza per una atenció personalitzada, en base a les necessitats i preferències de cada pacient al qual se li assigna un equip multidisciplinari de referència per al seu control i seguiment.

· Primera visita de valor multidisciplinari a domicili

· Signatura del consentiment signat pel pacient

· Elaboració de proposta i programació de l’atenció necessària

· Reunió setmanal d’equip assistencial i mensual interdisciplinari

· Reunió trimestral amb la direcció mèdica de la companyia asseguradora per a seguiment d’indicadors

· Valoració i dotació de dispositius de telemonitorització

· Contact center assistencial disponible 24×7 dies els 365 dies de l’any

· Possibilitat d’ingrés en els nostres centres sociosanitaris

Ventajas

· Reducció de la freqüentació d’urgències

· Disminució d’estades hospitalàries

· Disminució de la durada dels processos aguts

· Diagnòstic precoç de complicacions

· Millora de la percepció de qualitat per part del pacient i la seva família

· Assessorament sobre el nivell assistencial més adequat en base a les preferències del pacient

· Reeducació de les Activitats de la vida diària (AVD) del pacient en el seu domicili

sardomus_ca_01

Hospitalització domiciliària

Servei ofert per DomusVi Healthcare per a pacients amb alta precoç, després de ser ingressats per processos mèdics o quirúrgics:

· Malalties infeccioses, pneumònies, pielonefritis…

· Pacients en postoperatori immediat de cirurgia menor i mitja

· Pacients en el postoperatori tardà de cirurgia major, traumàtica i ortopèdica

· Tractament de grans escares i úlceres cutànies

En funció de les necessitats del pacient, DomusVi Healthcare posa a la seva disposició:

· Teràpies respiratòries

· Seroteràpia

· Antibioticoteràpia

· Telemonitorització

· Altres

Ventajas:

· Prevenció d’infeccions nosocomials

· Reducció del temps d’estada hospitalària

· Coordinació amb altres nivells assistencials

· Durada del procés acotat en el temps

Contacti amb nosaltres