DomusVi Healthcare la seva salut a casa

DomusVi Healthcare posa a la seva disposició un conjunt de serveis especialment pensats per a ajudar-lo en el seu domicili . Sigui davant d’una urgència mèdica, davant un dubte assistencial, per a una recuperació funcional després d’una operació quirúrgica o per rebre assistència mèdica en el seu domicili davant una malaltia crònica o al final de la vida d’un familiar, DomusVi Healthcare li ofereix tots els recursos necessaris per estar cura i sentir-se segur.

Tracte Familiar
+
Especialització Sanitària
+
Confort i Benestar


Contact center i consultoria telefònica

En el dia a dia, podem enfrontar-nos a dubtes o necessitats de major coneixement sobre temes relacionats amb la nostra salut, sigui de diagnòstic, tractament, cura, alimentació, suport psicològic o ajuda legal. DomusVi Healthcare posa a la seva disposició un consultori telefònic per resoldre els seus dubtes i donar-li suport en totes aquestes qüestions, atès per un equip de treball especialitzat i professional. ens avalen més de 25 anys d’experiència que ens ha permès reduir el temps de resposta en menys de 30 segons en el 98% de les trucades.

· Atenció d’urgència mèdica
· Consulta mèdica
· Consulta d’infermeria

· Consulta de nutrició
· Consulta psicològica
· Consulta legal


Medicina i enfermeria a domicili

Oferim cobertura a les necessitats sanitàries urgents o de seguiment on la persona ho sol·liciti, tant de medicina com d’infermeria. Aportem el material
fungible necessari per a la pràctica assistencial i administrem medicació d’urgències en cas de necessitat.

Visites de Urgència

· Medicina General
· Medicina infantil
· Infermeria

Visites de Seguiment

· Medicina General
· Enfermeria
· Fisioterapia


Atenció a pacients crònics i pal·liatius

Si vostè o algun dels seus familiars pateix d’alguna o diverses malalties cròniques lleus, complexes o avançades i desitja ser atès al seu domicili, DomusVi Healthcare li ofereix la possibilitat d’accedir a un complet equip assistencial per a poder seguir vivint en la seva llar amb la seguretat d’una atenció mèdica completa.

El programa d’atenció al pacient crònic a domicili es caracteritza per la personalització de l’atenció, en base a les necessitats i preferències de cada persona i assignant un professional de referència per a la gestió del cas.

· Primera visita de valoració multidisciplinar a domicili

· Elaboració de proposta i programació de l’atenció necessària

· Reunió mensual interdisciplinari per a seguiment de programació de l’atenció

· El 70% dels pacients seran atesos contínuament en el seu domicili

· Possibilitat d’ingrés en els nostres centres sociosanitaris

· El 50% dels pacients seran dotats de dispositius de telemonitorització

· Contact center assistencial disponible les 24 hores

· Possibilitat d’ingrés en centre sociosanitari si es requereix o el pacient ho desitja

sardomus_ca_01

Hospitalització domiciliaria

La recuperació definitiva després d’una operació o després d’un procés d’atenció és recomanable fer-la al propi domicili. No obstant això, en molts casos, cal un suport mèdic, d’infermeria o de fisioteràpia per assegurar-se una plena recuperació amb seguretat.

· Malalties infeccioses, pneumònies, pielonefritis…

· Pacients en postoperatori immediat de cirurgia menor i mitja

· Pacients en el postoperatori tardà de cirurgia major, traumàtica i ortopèdica

· Tractament de grans escares i úlceres cutànies

En tots aquests casos, DomusVi Healthcare posa a disposició del pacient, en funció de les seves necessitats:

· Teràpies respiratòries

· Seroteràpia

· Antibioticoteràpia

· Telemonitorització

· Altres

Aventatges

· Alta en un termini màxim de 15 dies

· Reducció d’estades hospitalàries

· Prevenció d’infeccions nusocomiales

Contacti amb nosaltres