Consultes mèdiques
especialitzades

Equip de reconegut prestigi assistencial

Aquest recurs afavoreix un control total de l'evolució de la patologia de la persona,
oferint un seguiment integral d'atenció i la solució necessària en el nivell
adequat en base a les necessitats específiques que es puguin derivar de la seva patologia al llarg de tot el procés.

Un sistema integrat amb tot tipus de recursos:

- Consulta externa / hospital de dia
- Atenció domiciliària
- Hospitalització
- Seguiment telefònic continuat
- Atenció al dol
- Coordinació total amb els professions de referència

Tracte Familiar+Especialització Sanitària+Confort i Benestar


Atenció a persones amb malalties cròniques avançades

Àmplia experiència en oncologia, processos crònics avançats, geriatria i medicina familiar

Servei orientat a millorar la qualitat del final de la vida
Atenció integral i integrada
Atenció multidisciplinar al pacient ia la família
Planificació de decisions anticipades
Comunicació, suport emocional i counseling
Ús de l’instrument NECPAL
Actuem com a vincle amb tota una xarxa de recursos per atendre qualsevol tipus
d’incidència

Equip multidisciplinari:
Director del servei: Dr. Xavier GómezBatiste Alentorn
Gestor de cas referent
– Metge de consulta externa
Infermeria
Unitat d’hospitalització
Equip d’atenció domiciliària
Atenció telefònica mèdica 24h.


Atenció a persones amb malalties neurodegeneratives

Atenció a persones afectades amb malalties neurodegeneratives: Alzheimer i
altres demències, Parkinson i altres alteracions del moviment
Sospita de pèrdua de memòria, deteriorament cognitiu, canvis de comportami-
ent o modificacions del rendiment
Planificació d’estratègies terapèutiques individualitzades
Persones diagnosticades de demència no tipificada o en la seva fase evolutiva
Segona opinió en el diagnòstic i estratègia del tractament a seguir o assesso-
ment en els recursos
Assessorament familiar i formació per afrontar millor el procés

Equip multidisciplinari:
Director del servei. Dr. Miquel Aguilar Barberà
Neuròleg
Neuropsicòleg
Treballador social
Infermeria
Unitat d’hospitalització
Equip d’atenció domiciliària
Atenció telefònica mèdica 24h.


Persones DomusVi

 • Testimonio cuidado del Alzheimer SARquavitae

  L’Alzheimer anava avançant i la situació a casa es va fer insuportable. Adaptem el pis i amb afecte la cuidàvem. Ens vam adonar que no era suficient. No vivia ella, ni vivíem nosaltres. A la Residència saben el que fan, tenen el personal especialitzat per cuidar-la. Les teràpies li han tornat el somriure. Ens ha canviat a tots la vida.

  Isabel, 54 anys. Filla de resident DomusVi.

 • Com treballem en les consultes mèdiques especialitzades?

  El nostre equip aporta una atenció complementària a la dels equips que atenen primàriament al pacient. El nostre treball es basa en la coordinació, el respecte i l’organització cooperativa.

  El paper fonamental del nostre equip és el de complementar la funció dels equips especialitzats, aportant la nostra experiència en respondre a les situacions de necessitat complexes de pacients i famílies.

  Intervencions integrals, integrades i sempre compartides amb els equips prescriptors (informes als prescriptors).

  Avaluació multidimensional sistemàtica de totes les necessitats: físiques, emocionals, socials, espirituals, ètiques i de l’entorn familiar.

  Atenció personalitzada:
  – Atenció 24h, els 365 dies l’any
  – Professionals metges de reconegut prestigi
  – Avaluació multidisciplinària: metge, infermeria, psicòleg, treballador social
  – Possibilitat de desplaçament a domicili
  – Formació al pacient i família.

  Per a més informació o sol·licitar una cita no dubti en contactar-nos al  900 101 781