Comitè d’Ètica

En el desenvolupament de la labor assistencial sociosanitària sorgeixen conflictes diversos i problemes ètics que dificulten la presa de decisions i poden generar tensions entre usuaris, familiars i professionals. En aquest context, DomusVi crea el Comitè d’Ètica Assistencial en 2005 per disposar d’un espai de reflexió i consulta pels professionals sobre temes ètics en l’àmbit assistencial.

El Comitè d’Ètica Assistencial de DomusVi es va convertir en el primer sociosanitari acreditat oficialment a Espanya l’any 2008 i, actualment, s’ha consolidat com a referent ètic en l’organització amb 32 dictàmens emesos i 12 documents produïts.

El Comitè, format per 13 membres de diferents disciplines de DomusVi, està presidit pel professor Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada a la Universitat Ramon Llull, actuant com a secretari el jurista Rafael de Gispert.

 

Objectius

Protegir els drets de les persones ateses.

Facilitar el procés de
presa de decisions
en casos de conflicte ètic.

Formar els professionals en temes ètics (normatives, bioètica, bones pràctiques).

Publicacions

Memòria d’Activitats 2016

Criteris ètics de DomusVi

Guia de Bones Pràctiques professionals

Guia Pràctica “Ètica per a professionals de la salut”

Llibre Ètica per a professionals de la Salut

Guia Ètica per a professionals Atenció a Domicili

Crisi de sentit al capvespre de la vida

L’art de deliberar