DomusVi Healthcare Fidelitzant als seus treballadors
i col·laborant en la seva eficiència

DomusVi Healthcare ha desenvolupat una cartera de serveis especialment pensada per a empreses, tant en la prestació de serveis sanitaris permanents o puntuals com per a esdeveniments especials.

DomusVi Healthcare ofereix el servei de gestió de l’absentisme per a grans empreses.


Outsourcing de serveis mèdics
i sanitaris

Proporcionem a les empreses professionals sanitaris per tal de cobrir les necessitats assistencials, a temps parcial o complet i per períodes determinats o indefinits.

· Empreses amb servei sanitari propi
· Empreses que volen externalitzar el servei sanitari
· Empreses de transport sanitari (ambulàncies)

· Asseguradores de salut amb servei propi d’atenció directa
· Servei assistencial per centres residencials
· Empreses d’esdeveniments: esportius, culturals, lúdics.


Gestió del absentisme

La gestió de l’absentisme a l’organització actual de les empreses impacta directament en el compliment d’objectius econòmics, en el cost salarial i en la competitivitat de l’empresa.

Objectius:

· Reduir els índexs d’absentisme
· DomusVi Healthcare ofereix la seva experiència en gestió de la salut per analitzar les causes i proporcionar solucions adequades per a cada empresa
· Valorar els costos vinculats a l’absentisme
· Minimitzar el cost de cada baixa mèdica

Com ho fem?

· La cura de la salut del treballador, vigilant la qualitat assistencial, analitzant les causes i implantant mesures adaptades a la seva empresa
· El tractament personalitzat de cada procés de baixa
· La priorització de la relació entre mútua i empresa
· L’estudi econòmic de cada baixa mèdica, per minimitzar el seu cost
· L’estudi individualitzat de les baixes de llarga durada amb propostes d’invalidesa o incapacitat permanent
· La implementació d’un programa de gestió de l’absentisme en línia
· El suport al treballador en el seu procés de baixa, valorant el seu diagnòstic i tractament, agilitzant l’accés a les cites i proves diagnòstiques i la reconducció de les baixes mal gestionades
· El convenciment que una bona gestió de l’absentisme beneficia l’empresa i al treballador
· L’èmfasi en les baixes de curta durada, ja que els primers dies són els que tenen major repercussió econòmica per a l’empresa
· La implicació de tota l’estructura empresarial (direcció, RRHH, comandaments intermedis, departament de prevenció de riscos laborals, equip mèdic de l’empresa, comitè d’empresa)
· Pla de comunicació als treballadors
· Propostes d’inspecció mèdica

Contacti amb nosaltres