DomusVi Healthcare Serveis per a
companyies asseguradores

Clients satisfets, companyies asseguradores satisfetes

DomusVi Healthcare ofereix a les companyies asseguradores la assistència sanitària domiciliària dels seus clients, amb l’experiència i seguretat d’uns processos que garanteixen la qualitat assistencial i la satisfacció de les persones ateses i els seus familiars. La seva satisfacció és la nostra.


Contact center y consultoria telefònica

En DomusVi Healthcare comptem amb gestors especialitzats en medicina, infermeria, nutrició, psicologia i assessorament legal per respondre a totes les demandes dels seus clients. Els nostres gestors, són experts en la gestió de trucades des de i/o cap a clients, socis comercials, companyies associades i empreses de serveis. Oferim assessorament i suport en processos urgents i no urgents. Més informació.

 

Experiència de més de 25 anys.

 

DomusVi Healthcare presta servei a més de 90 companyies d’assistència i salut en tot el territori nacional.

 

El temps de gestió telefònica de les nostres demandes no supera els 30 segons en més del 98%, això permet una ràpida resposta.


Medicina i infermeria a domicili

Oferim cobertura a les necessitats sanitàries urgents o de seguiment on la persona ho sol·liciti, tant de medicina com d’infermeria. Aportem el material fungible necessari per a la pràctica assistencial i administrem medicació d’urgències en cas de necessitat.

Visitas de Urgencia

· Medicina General
· Medicina infantil
· Infermeria

Visitas de Seguimiento

· Medicina General
· Infermería
· Fisioteràpia

· Història clínica en suport digital
· Control i informes de freqüentació i qualitat assistencial
· Indicadors de qualitat

· Correcta gestió d’expectatives de l’usuari
· Visites realitzades en el 98% en menys de 2h


Atenció a pacients crònics i pal·liatius

 

DomusVi Healthcare ofereix atenció sanitària especialitzada per a pacients crònics:

· Pacient crònic simple: diagnosticat d’una malaltia crònica o que pren mediació almenys 3 mesos consecutius en un any

 

· Pacient crònic complex: amb més de 3 patologies cròniques associades que realitza més de dos ingressos hospitalaris en un any

 

· Pacient crònic avançat: amb una esperança de vida limitada. Més informació

 

Com funciona el programa d’atenció al pacient crònic en domicili?

A cada persona se li assigna un equip multidisciplinari de referència per al seu control i seguiment. En base a les seves necessitats i preferències, s’ofereix una atenció personalitzada:

· Primera visita de valor multidisciplinari a domicili

· Signatura del consentiment signat pel pacient

· Elaboració de proposta i programació de l’atenció necessària

· Reunió setmanal d’equip assistencial i mensual interdisciplinari

· Reunió trimestral amb la direcció mèdica de la companyia asseguradora per a seguiment d’indicadors

· Valoració i dotació de dispositius de telemonitorització

· Contact center assistencial disponible 24hx7 dies els 365 dies de l’any

· Possibilitat d’ingrés en els nostres centres sociosanitaris

Millorant la qualitat de vida

· Reducció de la freqüentació d’urgències

· Disminució d’estades hospitalàries

· Disminució de la durada dels processos aguts

· Diagnòstic precoç de complicacions

· Millora de la percepció de qualitat per part del pacient i la seva família

· Assessorament sobre el nivell assistencial més adequat en base a les preferències del pacient

· Reeducació de les Activitats de la vida diària (AVD) del pacient en el seu domicili

sardomus_ca_01

Hospitalització domiciliària

Servei ofert per DomusVi Healthcare per a pacients amb alta precoç, després de ser ingressats per processos mèdics o quirúrgics:

· Malalties infeccioses, pneumònies, pielonefritis…

· Pacients en postoperatori immediat de cirurgia menor i mitja

· Pacients en el postoperatori tardà de cirurgia major, traumàtica i ortopèdica

· Tractament de grans escares i úlceres cutànies

En funció de les necessitats del pacient, DomusVi Healthcare posa a la seva disposició:

· Teràpies respiratòries

· Seroteràpia

· Antibioticoteràpia

· Telemonitorització

· Altres

Millorant la qualitat de vida

· Prevenció d’infeccions nosocomials

· Reducció del temps d’estada hospitalària

· Coordinació amb altres nivells assistencials

· Durada del procés acotat en el temps

Contacti amb nosaltres