VIVEIRO, 1810.

Como podemos imaxinar un feito tráxico como foi o afundimento do bergantín Palomo e a fragata Magdalena na ría de Viveiro en 1810? Non é…