Ver todos los artículos

04/04/2018Publicado el 04 abril, 2018 - 15:57h

Al Centre Residencial per a la Tercera Edat DomusVi Ca n’Amell de Premià de Mar la psicomotricitat s’ha establert com a una de les activitats que, des del servei de fisioteràpia, es desenvolupen de forma continuada.

La psicomotricitat és una tècnica d’intervenció corporal que pot influir de manera positiva en gent gran, proporcionant una sèrie de beneficis per a la seva salut i la seva qualitat de vida.

L’envelliment és un procés fisiològic i natural que comporta una sèrie de canvis experimentats en les persones, tant a nivell intern com físic-extern i com a conseqüència única i exclusiva del transcurs del temps. Això ocasiona una disminució general i progressiva de la capacitat funcional de l’organisme.

La psicomotricitat és, doncs, la relació entre la funció motriu i la capacitat psíquica que engloba el component socioafectiu, ja que el moviment és el medi a través del qual els individus interaccionem amb el que ens envolta.

Per tant, podem afirmar que la psicomotricitat presenta els següents beneficis:

  • Afavorir el desenvolupament motor de la persona.
  • Optimitzar la independència i la qualitat de vida del resident.
  • Integrar l’esquema corporal.
  • Dominar l’equilibri i la coordinació.
  • Treballar la relaxació per alliberar tensions.
  • Controlar la respiració.
  • Augmentar el benestar emocional.

La participació en aquesta activitat ofereix a les persones grans que conviuen al Centre Residencial DomusVi Ca n’Amell sensacions positives i els aporta energia per dur a terme la vida diària de manera més vital i confortable.

Més informació a:

https://www.domusvi.es/residencia-para-mayores-premia-ca-namell/

Comentarios: 0


Ver todos los artículos