Jornadas y eventos


Archivo jornadas

Descargar programa

Jornada SARquavitae Barcelona 2013 “Models innovadors en l’atenció a malalties cròniques avançades”


10 Enero 2013 - 9:00 - 14:00

En un moment de transformació del sistema sanitari i tenint en compte els reptes financers actuals, es fa necessari revisar els models assistencials per assolir una millora en l’atenció als malalts, especialment als crònics complexos. La present jornada posa el focus en el paper que juguen l’atenció primària i l’especialitzada en l’abordatge del malalt crònic complex, analitzant també la necessària aportació al sistema d’altres nivells assistencials com els centres residencials.

Els experts que participen en aquesta sessió són de reconegut prestigi i tenen una àmplia experiència en l’atenció a la cronicitat. Confiem que les seves reflexions resultin útils per a seguir avançant en la millora de l’atenció, de l’eficiència i de la sostenibilitat futura dels sistemes sanitaris i socials.

Descargar programa

Jornada SARquavitae Barcelona 2013 “La qualitat i l’ètica en la intervenció domiciliària”


14 Marzo 2013 - 9:00 - 13:45

SARquavitae planteja a Barcelona un nou foro de reflexió per tal de posar l’accent en aspectes com la qualitat i la dimensió ètica en els serveis d’atenció domiciliària. La trobada comptarà amb especialistes, que analitzaran els elements més rellevants de la labor assistencial dels professionals que han d’entrar a casa de l’altre.

Cuidar a una persona al seu domicili exigeix: respecte, saber estar i formació tècnica per a poder satisfer les seves necessitats. L’aspiració de la gent gran és poder envellir a la seva llar i uns serveis domiciliaris de qualitat resulten clau en el conjunt dels sistemes d’atenció per a aconseguir aquest objectiu. El desenvolupament de l’atenció domiciliària des d’una perspectiva integral i multidisciplinària és, a dia d’avui, un dels grans reptes dels pròxims anys. És per això, que SARquavitae vol posar l’accent sobre aquesta temàtica i compartir les reflexions y conclusions que surtin amb la resta de professionals del sector.

Descargar programa

“Ética en la intervención en enfermedades avanzadas”


25 Abril 2013 - 9:30 - 13:30

La calidad de vida y la dignidad deben ser los principales pilares de la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas. Estos principios constituyen un derecho fundamental y resultan prioritarios tanto para las Administraciones como para las organizaciones sanitarias y sociales.

En muchas ocasiones, la atención se fija como única meta la curación, eludiendo aspectos tan significativos como el apoyo emocional o el acompañamiento espiritual; aspectos que deberían ser promovidos con idéntica energía y convicción.

La jornada de hoy tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la competencia ética en la implementación de programas de cuidados paliativos y programas sociosanitarios.

Confiamos en que las ponencias les resulten útiles e interesantes para poder aplicar en su práctica diaria.

Descargar programa

Jornada SARquavitae Zamora “Nutrición clínica: elemento clave en atención asistencial”


15 Mayo 2013 - 16:30 - 19:30

SARquavitae organiza en Zamora una jornada sobre la importancia de la nutrición como factor clave de mejora del bienestar general de las personas mayores. La jornada analizará los beneficios de la nutrición como herramienta asistencial desde la perspectiva de un grupo multidisciplinar de profesionales sociosanitarios. Los expertos acercarán a los asistentes los principales procesos de la nutrición clínica como el diagnóstico nutricional o las dificultades de la implementación de este tipo de alimentación. Durante la jornada, se presentará la experiencia concreta de los centros SARquavitae en la práctica de la nutrición clínica.

SAR

Descargar programa

Jornada SARquavitae Sevilla “Ética en la atención a personas vulnerables”


18 Junio 2013 - 9:30h

Desde SARquavitae llevamos años trabajando desde el ámbito de la ética del cuidar con el objetivo de contribuir en la mejora de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad para que desarrollen su proyecto vital de la forma más satisfactoria posible. En este sentido, reflexionar sobre los procesos de pérdida de la competencia y lo que implica para las personas en situación de dependencia, nos parece muy relevante en el momento actual.

Durante la jornada se debatirán aspectos clave de la ética de la atención a personas vulnerables y se reflexionará sobre el papel de los Comités de Ética en el ámbito sociosanitario.

Descargar programa

Jornada SARquavitae Oviedo “Preferencias de los mayores desde su historia de vida”

9:15h
08 Octubre 2013 -

Desde SARquavitae llevamos años trabajando con el objetivo de contribuir en la mejora de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad para que desarrollen su proyecto vital de la forma más satisfactoria posible. En este sentido, es imprescindible respetar sus preferencias, colocando su historia de vida en el centro de la atención y propiciando así una mayor adaptación de estas personas a su nueva situación.

Con la celebración de esta jornada SARquavitae quiere destaca la importancia de este cambio de enfoque con el objetivo de seguir avanzando en la atención a personas hacia la búsqueda de una mayor calidad de vida.

Descargar programa

Jornada SARquavitae Palma “Claus de l’atenció sociosanitària per a malalts crònics avançats”


22 Octubre 2013 - 9:30 - 14:00

Des de SARquavitae portem anys treballant des de l’àmbit de l’ètica del tenir cura amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat perquè desenvolupin el seu projecte vital de la manera més satisfactòria possible. En aquest sentit, reflexionar sobre els processos de pèrdua de la competència i el que implica per a les persones en situació de dependència, ens sembla molt rellevant en el moment actual.

Durant la jornada es debatran aspectes clau de l’ètica de l’atenció a persones vulnerables i es reflexionarà sobre el paper dels Comitès d’Ètica en l’àmbit sociosanitari.