Qualitat

SARquavitae ha apostat per un model centrat en les necessitats de les persones a les quals cuidem i en la seva satisfacció. Per a això, ha desenvolupat d'eines de control i seguiment de processos per potenciar els punts forts i detectar les possibilitats de millora.

Es duen a terme auditories en tots els centres i serveis per al seguiment i implementació del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, la Prevenció i el Medi ambient i verificació del compliment de la LOPD als centres i serveis de SARquavitae.

Sistema integrat de gestió de la qualitat, prevenció i medi ambient

Sistema de treball basat en processos que ajuden a millorar la qualitat de l'assistència i el treball diari.

• Joint Comission per la definició de protocols i procediments.
• Normes ISO, UNE i OSHSAS per a la ordenació i certificació.
• Model EFQM per a les noves actuacions i grups de millora.


   

calidadnew

Confidencialitat i protecció de dades

En matèria d'intimitat i protecció de dades de caràcter personal, se segueixen els requeriments normatius vigents establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, així com la inscripció dels fitxers corresponents en el Registre General de Protecció de Dades.