Clínica Bellavista

La clínica psiquiàtrica Bellavista va ser fundada l’any 1954 pel Dr. Ramón Pigem Serra per al tractament hospitalari de pacients psiquiàtrics.

Constitueix una unitat terapèutica de curta, mitjana i llarga estada per a l’observació-diagnòstic de trastorns psicològics, malalties psiquiàtriques i tractament bio-psico-social (psiquiàtric i psicològic) de malalties agudes o cròniques, en règim d’estada oberta o tancada i amb programes terapèutics individualitzats.

L’orientació dels tractaments psiquiàtrics es basa fonamentalment en el compliment dels consensos espanyols sobre el tractament de les diferents patologies psiquiàtriques (Societat Espanyola de Psiquiatria i la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica), les Guies Clíniques de Tractament de la American Psychiatric Association (APA) i les Recomanacions Terapeúticas en els Trastorns Mentals (Comitè de Consens de Catalunya en Terapeútica dels Trastorns Mentals) la revisió dels quals de tractaments és cada quatre anys i en el comitè editor dels quals col·labora la clínica Bellavista.

La clínica Bellavista està habitualment en contacte i en col·laboració amb la gran majoria dels serveis de Psiquiatria públics i privats espanyols, amb els mèdics psiquiatres més prestigiosos (molts dels quals utilitzen la clínica com a centre de referència per a l’ingrés dels seus pacients), amb diferents universitats espanyoles, col·laborant en estudis observacionals, psicofarmacológicos, de validació d’escales clíniques, en els consensos espanyols de tractament de malalties psiquiàtriques de les societats espanyoles de Psiquiatria, la Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental, amb la Facultat de Psicologia, Escola d’Infermeria, etc.

El centre compta amb un servei autònom d’aplicació de teràpia electroconvulsiva (TEC) amb anestesistes, psiquiatres i infermeres que compleixen tots els requisits exigits pel Consens Español sobre TEC i cobreixen les necessitats de la clínica i també es practica en règim ambulatori, a més d’un programa i l’aplicació de tractament farmacològic en perfusión endovenosa d’antidepressius i antiobsesivos, ansiolíticos, desintoxicació, nutrició, etc. en una unitat específica per als pacients ingressats i ambulatoris.

Existeix també, un servei de Neurologia i Neurofisiologia (EEG, Mapping, etc.) i de control de modificació de massa corporal i pes per l’ús de psicofármacos, trastorns orgànics o dieta.

A més de l’assistència privada, també hi ha acords assistencials amb l’Assegurança Escolar de la Seguretat Social i la majoria de Mútues i Assegurances privades (Sanitas, Mutua General de Catalunya, Asistencia Sanitaria Colegial, Axa, MediFiatc, Agrupació Mutua, etc.)

Un aspecte important és la formació continuada dels membres del quadre mèdic, psicològic i infermeria, els quals estan en permanent formació acudint i col·laborant en l’organització de congressos i cursos nacionals, assistint i participant en congressos i cursos internacionals, cursos d’universitats, master, etc. per mantenir uns estàndards de qualitat en el tractament de les diferents malalties mentals i psico-socials.


Contacti amb nosaltres

Contacti amb nosaltres

Si vol enviar el seu cv faci click aquí
 

Àrea familiar